Miljö & Certifiering

Våra kvalitetsstämplar

Företaget är anslutet till Greppa Näringen och IP-certifierat sedan många år. Vi utnyttjar Hushållningssällskapets rådgivning för att på bästa sätt ta del av det senaste inom odling, växtnäring och växtskydd. På så sätt utnyttjar vi jordarnas och naturens egen växtkraft och får en stark motståndskraftig gröda med ett minimalt behov av extern gödsling och växtskydd.