Kålrot
Kålrot är en rotfrukt som har långskaftade och lite flikiga blad. Själva kålroten befinner sig under jord hela tiden under växtperioden och kan ha olika färg på utsidan så som grön, gröngul eller rödviolett. Köttet är gult eller vitt.
Hållbarhet & förvaring
Kålrot har en lång hållbarhetsperiod som kan sträcka sig till ett halvår, förutsatt att den förvaras i en kall miljö.

Historia
Denna växt har sitt ursprung från Norden innan den nådde Tyskland på 1600-talet då kålroten också var omnämnd som "Schwedische Rübe" ('svensk rova'). Något senare spred den sig till Skottland där den också är populär än idag tillsammans med exempelvis Haggis.

© Santesson AB